🎲INFO PANEL🎲

✔JAVA: longplay.sk (pripojenie je možné i cez warez účty)

✔MCPE: longplay.sk PORT: 19132

LongPlay je RPG Survival z bodovým systémom zručností
v ktorom sa vyvíja až 13 rôznych schopností a
na to sú napojené ďalšie veľmi zaujímavé prvky, ako sú hodnosti tzv ranky.
Tie Vás budú sprevádzať hrou a po ich dosiahnutí
budete stále viac schopnejší byť najlepší.

 1. RANK POWER LEVEL
  1. 🎆GUEST 0-5
  2. 🎆NEWBIE 5-100
  3. 🎆MORTAL 100-500
  4. 🎆HIGH MORTAL 500-1000
  5. 🎇MASTER 1000-2000
  6. 🎇GRAND MASTER 2000-4000
  7. 🎇CHAMPION 4000-6000
  8. 🎇LEGEND 6000-8000
  9. 🎇AVATAR 8000 bodov

Ranky sú výsledkom skúsenostného systému MMo ktorý Vám ponúka zdokonaľovanie sa až v 13 rôznych činnostiach a schopnostiach a to sú:

Kopanie (Excavation)
Dolovanie (Mining)
Drevarúbanie (Woodcutter)
Rybárčenie (Fishing)
Bylinkárstvo (Herbalism)
Lukostreľba (Archery)
Meče (Sword)
Sekery (Axes)
Akrobacie (Acrobatics)
Neozbrojený (Unarmed)
Opravovanie (Repair)
Ochočovanie (Taming)
Tavenie (Smelting)

Po dosiahnutí určitého POWER LEVELU sa vám spustí tzv Super Ability teda superschopnosť ktorú môžete využívať často na niekoľko sekúnd v závislosti od výšky spomínanej skúsenostnej priečky.

Super Ability sa väčšinou aplikuje na nástroj poprípade zbraň, závisí od toho ktorú z vyššie uvedených činnosti najviac trénujete.
Vo vyšších leveloch už môžete bez problémov sekerou zrúbať strom aj z listami na jedno zaťatie poprípade vydolovať až niekoľko blokov kameňa naraz. Zabiť moba jedním šmahnutím meča, či prežiť pád z veľkej výšky.

Aby toho nebolo málo ranky sú prepojene aj z druhým veľmi dôležitým a zaujímavým prvkom hry a to sú Pozemky alebo ak chcete Land claims. Permisse na Land claim získate už po dosiahnutí ranku Newbie a jednoduchými príkazmi sa dostanete k svojmu prvému pozemku.

Taktiež veľkosť a počet pozemkov sa odvíja od vášho ranku to znamená že začínate z s jedným pozemkom veľkosti 5 chunkov a na koniec sa môžete dopracovať až na úroveň niekoľko desiatok chunkov veľkých claimov s možnosťou mať vo vlastníctve násobne viac pozemkoch na rôznych častiach mapy.
Land Claim Vám ponúka výborného manažéra vášho pozemku, kde si môžete invitovať priateľov sktorými môžete budovať svoje územie alebo nastaviť rules pre ochranu vášho majetku. Svoj pozemok získaš takto:
Prejdeš teleportom na náhodnú pozíciu na mape a do command lišti zadáš:

/land create (názov)
potom:
/land selection po ktorom si určíš klasicky dve pozície pozemku
a na koniec zadáš
/land claim (pozemok je dostupný od ranku Newbie a veľkosť tvojho pozemku začína pri 5 chunkoch čo je 80×80 blokov.

Scroll UpScroll Up